Αυτοκίνητα

Θέλετε να μάθετε την αξία του αυτοκινήτου σας;
Κάντε κλικ εδώ.

Θα χρειαστούμε:

  1. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  2. τις πινακίδες του οχήματος
  3. Μια εξουσιοδότηση* για την παράδοση του οχήματος θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή μέσω του https://www.gov.gr.
    * Κατεβάστε την εξουσιοδότηση σε μορφή αρχείου PDF ή Word
  4. Το βιβλιάριο μεταβολών, αν είναι φορτηγό μέχρι 3,5ΜΤ μικτού βάρους

Θα χρειαστεί η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας της άδειας κυκλοφορίας θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή μέσω του https://www.gov.gr

Θα χρειαστεί βεβαίωση απώλειας των πινακίδων κυκλοφορίας από το αστυνομικό τμήμα.

Θα χρειαστεί η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας του βιβλιαρίου μεταβολών θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή μέσω του https://www.gov.gr

Θα χρειαστεί η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή μέσω του https://www.gov.gr

Θα χρειαστούμε την δήλωση ακινησίας.

Επιπρόσθετα θα χρειαστεί:

  1. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρείας ή ανακοίνωση εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ
  2. Δελτίο αποστολής/τιμολόγιο την στιγμής της παράδοσης του οχήματος